procucts

产品中心

汽车电子、智能机器人、物联网;芯片、器件、产品...。我们一直在默默努力并坚持着!
...

霍尔传感器

开关、位移、角度等传感器

...

压力传感器

气压、油压等传感器

...

光学传感器

雨量、阳光、自动空调等传感器

...

芯片设计

模块开发中...

...

电机驱动

模块开发中...

...

工业机器人

模块开发中...

上海市静安区西康路618号(华通大厦)20C Web: www.hnh-elec.com/

Add: 20C, Huatong Building, No. 618 Xikang Road, JingAn District, Shanghai,China

Tel: +86 (0)21 62150335 Fax: +86 (0) 21 63750005 E-mail: hnh@hnh-elec.com